top of page

LEKTORI / MENTORI

ALEKSANDRS.jpg

ALEKSANDRS ĻUBINSKSIS

EDIC eksperts, reģionālais koordinators,

Cēsu Digitālā centra vadītāja vietnieks

Ikdienā lielākoties rūpējas par pieaugušo izglītību digitālo tehnoloģiju jomā. Aizrauj aizvien jauni digitālie rīki un risinājumi, līdz ar to izveidojušās plašas zināšanas par dažādām tehnoloģijām un risinājumiem, kas var palīdzēt gan uzņēmumiem, gan ikvienam iedzīvotājam ikdienas uzdevumu efektīvai veikšanai.

Aleksandrs ir gan vadījis uzņēmumu, gan bijis skolotājs, gan lielas datorsistēmas administrators.

 

Kickstart apmācībās ir lektors un mentors gan mikro/maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem.

Vita_Brakovska_ZINIS-2016-edited-scaled.jpg

VITA BRAKOVSKA

EDIC eksperts,

Biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes priekšsēdētāja

Vitai ir ilggadēja pieredze cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā publiskā un privātā sektorā. Īpaši – indivīda radošo prasmju pielietojums nestandarta situāciju risināšanai un dizaina domāšanas pieejas integrācija iekšējo organizatorisko procesu pilnveidē.

Intensīva apmācību un hakatonu vadīšanas pieredze (1600+ aktivitātes) ar mērķi līdzvērtīgi iesaistīt dalībniekus uz vērtību balstītu risinājumu izstrādē.

Kickstart apmācībās ir lektors un mentors gan mikro/maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem.

Portrets-edited-1-scaled.jpg

ARTŪRS PIELĒNS-PELĒNS

Squalio biznesa attīstības direktors

Rīga Business School lektors

Pieredzējis biznesa procesu izstrādes, plānošanas un ieviešanas eksperts, kurš savas pieredzes laikā ir sadarbojies ar daudz uzņēmumiem gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs.

Galvenais fokuss ir procesu apzināšana, vērtības noteikšana, digitalizēšana, efektizēšana, kā arī procesiem nepieciešamo resursu, tehnoloģiju un partneru piesaiste.
Tāpat Artūrs vairākus gadus ir docents un pasniedzējs Rīgas Biznesa skolā, pasniedzot pakalpojumu vadības kursu MBA un EMBA studentiem.

Kickstart apmācībās - lektors un mentors lielajiem uzņēmumiem.

Papildus Kickstart treniņos piedalīsies uzņēmumi ar saviem pieredzes stāstiem un mentori, kuri palīdzēs ar savas “digitalizācijas ceļa kartes” precizēšanu.

bottom of page