top of page

KAS IR KICKSTART TRENIŅŠ?

Kickstart digitalizācijas treniņš ir praktiskas apmācības, kas palīdz uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā tās iespējas izmantot biznesa attīstībai. Tā laikā dalībnieki analizē virzienus, kuros digitalizāciju uzsākt vai turpināt, vērtē savus biznesa procesus un meklē idejas, kā risināt savus biznesa izaicinājumus.

Treniņa noslēgumā uzņēmumi gatavo nepieciešamo informāciju, lai saņemtu valsts finansējuma atbalstu šo digitalizācijas ideju realizēšanai gan grantu veidā, gan līdzfinansējuma programmās. Tas ļauj uzņēmumiem nodefinēt savu šodienu un veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē.

Treniņš notiek klātienē dažādās Latvijas pilsētās, un tam var pieteikties gan mikro un mazie uzņēmumi, gan vidējie un lielie uzņēmumi.

Bird's Eye View Meeting Table

KICKSTART MIKRO / MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM

Treniņš notiek četras dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir maksas - de minimis atbalsta ietvaros 800 EUR.

Pašiem dalībniekiem apmaksa nav jāveic. Minētā summa tiek reģistrēta uzņēmuma de minimis atbalsta reģistrā.

TRENIŅĀ APSKATĪTIE TEMATI:

 

1.DIENA - LIELĀ BILDE (KĀPĒC darīt? // KO darīt?)

 • Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri

 • Digitalizācijas nepieciešamība

 • Pavedieni digitalizācijas idejām

 • Biznesa procesu izvērtēšana

 • LEAN un citas pieejas

 

2.DIENA - DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS VIRZIENI (KĀ darīt? // KAD to darīt?)

 • Procesu digitalizācijas virzieni

 • Resursu pārvaldība

 • E-komercijas iespējas

 • Datu analītika un tās nozīme

 • Sadarbība tehnoloģiju izstrādē arstudentiem un augstskolām

 

3.DIENA - CEĻA KARTES VEIDOŠANA (KAD to darīt?)

 • Transformācijas procesi uzņēmumāUzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra

 • Citātu pārveide vajadzībās un risinājumos

 • Dizaina domāšana, 4x aspektu izvērtējums

 • Digitālās transformācijas ceļa kartes veidošana

 

4.DIENA - KOPSAVILKUMS

 • Iedvesmas vieslekcija

 • Noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri, papildinājumi, ieteikumi

KICKSTART VIDĒJIEM / LIELIEM UZŅĒMUMIEM

Treniņš notiek trīs dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir maksas - de minimis atbalsta ietvaros 800 EUR. 

Pašiem dalībniekiem apmaksa nav jāveic. Minētā summa tiek reģistrēta uzņēmuma de minimis atbalsta reģistrā.

TRENIŅĀ APSKATĪTIE TEMATI:

1.DIENA – KO NO MANIS VAJADZĒS

 • Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri Digitālizācijas projektu secīgi darba posmi un uzdevumi, ceļa kartei nepieciešamie uzņēmuma dati

 • Dažādu biznesa procesu apskats un dokumentēšana, procesa shematisku atspoguļojumu un parametru KPI noteikšanas iepazīšana un praktisks pielietojums

 • LEAN un citas pieejas biznesa procesu efektivitātes uzlabošanai

2.DIENA - KĀ TAS IETEKMĒS MANU UZŅĒMUMU

 • Biznesa procesu savstarpēja mijiedarbība

 • Biznesa procesu karte uzņēmumā

 • Papildus uzlabojumu iespējas saistītajos biznesa procesos nākotnē

 • Dokumentācijas formas, un izmantošanas principi uzņēmumos

 • Transformācijas procesi (A.Stibes koncepts)

 • Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra

 • Biznesa procesu datu analizēšana

3.DIENA - VAI TAS DERĒS

 • Ceļa kartes analīze

 • Noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri, papildinājumi, priekšlikumi uzlabojumiem

Digitalizācijas treniņš KICKSTART tiek īstenots Projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.
Projekta īstenošanas ilgums: 1.09.2022. – 31.08.2025.
Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640
EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR

Logo_josla_EDIC.png
Anchor 1
bottom of page