top of page

KAS IR KICKSTART TRENIŅŠ?

Kickstart digitalizācijas treniņš ir praktiskas apmācības, kas palīdz uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā tās iespējas izmantot biznesa attīstībā. Tā laikā dalībnieki analizē virzienus, kuros digitalizāciju uzsākt vai turpināt, vērtē savus biznesa procesus un meklē idejas, kā risināt savus biznesa izaicinājumus.

Treniņa noslēgumā uzņēmumi gatavo nepieciešamo informāciju, lai saņemtu valsts finansējumu šo digitalizācijas ideju realizēšanai gan grantu veidā, gan līdzfinansējuma programmās. Tas ļauj uzņēmumiem nodefinēt savu šodienu un veidot vīziju, kā kļūt efektīvākiem un konkurētspējīgākiem nākotnē.

Treniņš notiek klātienē dažādās Latvijas pilsētās un tam var pieteikties gan mikro un mazie uzņēmumi, gan vidējie un lielie uzņēmumi.

Bird's Eye View Meeting Table

KICKSTART MIKRO / MAZAJIEM UZŅĒMUMIEM

Treniņš notiek četras dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumu, kuras laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir maksas - de minimis atbalsta ietvaros 800 EUR.

Pašiem dalībniekiem apmaksa nav jāveic. Minētā summa tiek reģistrēta uzņēmuma de minimis atbalsta reģistrā.

Mācību apjoms

28 akadēmiskās stundas (40min) klātiene un 12 stundas patstāvīgi.

TRENIŅĀ APSKATĪTIE TEMATI:

 

1.DIENA - LIELĀ BILDE (KĀPĒC darīt? // KO darīt?)

 • Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri

 • Digitalizācijas nepieciešamība

 • Pavedieni digitalizācijas idejām

 • Biznesa procesu izvērtēšana

 • LEAN un citas pieejas

 • Patstāvīgais darbs uz 2. nodarbību​​

 

2.DIENA - DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS VIRZIENI (KĀ darīt? // KAD to darīt?)

 • Procesu digitalizācijas virzieni

 • Resursu pārvaldība

 • E-komercijas iespējas

 • Datu analītika un tās nozīme

 • Sadarbība tehnoloģiju izstrādē ar studentiem un augstskolām

 • Patstāvīgais darbs uz 3. nodarbību

 

3.DIENA - CEĻA KARTES VEIDOŠANA (KAD to darīt?)

 • Transformācijas procesi uzņēmumā. Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra

 • Citātu pārveide vajadzībās un risinājumos

 • Dizaina domāšana, 4x aspektu izvērtējums

 • Digitālās transformācijas ceļa kartes veidošana

 • Patstāvīgais darbs uz 4. nodarbību

 

4.DIENA - KOPSAVILKUMS

 • Iedvesmas vieslekcija

 • Dalībnieku digitalizācijas projektu noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri

 • Ekspertu priekšlikumi uzlabojumiem uzņēmumos

KICKSTART VIDĒJIEM / LIELIEM UZŅĒMUMIEM

Treniņš notiek trīs dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumu, kuras laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Pasākumi ir maksas - de minimis atbalsta ietvaros 800 EUR. 

Pašiem dalībniekiem apmaksa nav jāveic. Minētā summa tiek reģistrēta uzņēmuma de minimis atbalsta reģistrā.

Mācību apjoms

21 akadēmiskā stunda (40min) klātiene un 8 stundas patstāvīgi.

TRENIŅĀ APSKATĪTIE TEMATI:

1.DIENA – KO NO MANIS VAJADZĒS

 • Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri, digitalizācijas projektu secīgi darba posmi un uzdevumi, ceļa kartei nepieciešamie uzņēmuma dati

 • Dažādu biznesa procesu apskats un dokumentēšana, procesu shematisks atspoguļojums,  KPI parametru noteikšana un to praktiskais pielietojums

 • LEAN un citas pieejas biznesa procesu efektivitātes uzlabošanai

 • Patstāvīgais darbs uz 2. nodarbību

2.DIENA - KĀ TAS IETEKMĒS MANU UZŅĒMUMU

 • Biznesa procesu savstarpējā mijiedarbība

 • Biznesa procesu karte uzņēmumā

 • Papildus uzlabojumu iespējas saistītajos biznesa procesos nākotnē

 • Dokumentācijas formas un izmantošanas principi uzņēmumos

 • Transformācijas procesi (A.Stibes koncepts)

 • Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra

 • Biznesa procesu datu analizēšana

 • Patstāvīgais darbs uz 3. nodarbību

3.DIENA - VAI TAS DERĒS

 • Ceļa kartes analīze

 • Dalībnieku digitalizācijas projektu noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri

 • Ekspertu priekšlikumi uzlabojumiem uzņēmumos

Vasarā atpūšamies un izbaudam labu laiku, tādēļ mācību grupas nekomplektējam :)

KO SAKA TIE, KAS JAU BIJUŠI?

*Dalībnieki parasti raksta ar telefonu, tādēļ gadās pa kādai kļūdai :)

Digitalizācijas treniņš KICKSTART tiek īstenots Projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.
Projekta īstenošanas ilgums: 1.09.2022. – 31.08.2025.
Projekta kopējās izmaksas: 2 919 281 EUR; ES grants: 1 459 640
EUR ANM atbalsts: 1 459 641 EUR

Logo_josla_EDIC.png
Anchor 1
bottom of page