top of page

Uzzini, kā ar digitāliem rīkiem attīstīt savu biznesu!

DIGITALIZĀCIJAS TRENIŅŠ
KICKSTART

KAS IR DIGITALIZĀCIJAS TRENIŅŠ?

Kickstart digitalizācijas treniņš ir praktiskas apmācības, kas palīdz uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā tās iespējas izmantot biznesa attīstībā. Tā laikā dalībnieki definē savus biznesa izaicinājumus un meklē idejas, kā tos risināt, kā arī gatavo nepieciešamo informāciju, lai saņemtu valsts finansējumu šo ideju realizēšanai.

Treniņš notiek klātienē dažādās Latvijas pilsētās un tam var pieteikties gan mikro un mazie uzņēmumi, gan vidējie un lielie uzņēmumi.

MIKRO UN MAZIEM UZŅĒMUMIEM

Treniņa uzsvars ir veidot digitalizācijas pamatus savā uzņēmumā - kāpēc tas ir nepieciešams, ar ko sākt un kā veidot konkrētu digitalizācijas plānu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa izaugsmei. Treniņš notiek 4 dienas ar nedēļas intervāliem.

VIDĒJIEM UN LIELIEM
UZŅĒMUMIEM

Treniņa uzsvars ir veicināt turpmāku digitālo attīstību - kā digitalizēt biznesa procesus, kā tos dokumentēt un mērīt, kā arī pētīt, kāda ir digitalizācijas ietekme uz procesiem kopumā. Mācības notiek 3 dienas ar nedēļas intervāliem.

Kontakti
bottom of page